"Vi bjuder in till sista delen av vårt KU-projekt Unheimliche Verbindungen som visas i Skulpturmodellsalen på Kungl. Konsthögskolan torsdagen den 27 mars 2014 kl 17.00 - 18.00.

Unheimliche Verbindungen är en undersökning i ett antal delprojekt av "das Unheimliche" där vi genom ett tvärkonstnärligt arbetssätt undersökt påverkan och upplösning av material och konstformer.

Snarare än att skapa bilder av eller gestalta ”das Unheimliche” har vi genom att placera oss i positioner som vi inte behärskar eller förstår, sökt verka i och genom ”das Unheimliche”. Vi har fört vårt samtal om detta tillstånd genom olika kategorier av material och konstnärliga discipliner (text/skulptur/ljud/måleri/koreografi) och på så sätt utformat vår metod som ett palimpsestiskt lagrande där de olika delarna i projektet verkar som sär-skildheter, men också följer som erfarenhet in i nästa lager.

Genom ett översättande mellan konstformerna har mediespecificiteten undersökts och likaså möjligheten till översättningar där en del aspekter inte är översättbara medan andra förtydligats genom inträdet i den nya typen av språklighet.

Välkomna!
/Filippa Arrias och Marie Fahlin

Filippa_Marie_skulpturFoto: Filippa Arrias, Marie Fahlin