Välkommen på vernissage för installation av Peter Geschwind!

Lördag 22 mars 2014 kl. 16.00–19.00

Peter Geschwind/Stockholm New Temporary,
c/o BrittonBritton
Olof Palmes gata 20B, Stockholm

”Peter Geschwinds installation SLOW MOTION II för oss tillbaka till Eadweard Muybridges optiska experiment med rörlig bild i slutet av 1800-talet, men vänder ut och in på förhållandet till rum och rörelse. Muybridge och andra vid den här tiden prövade olika sätt att snabbt visa bilder efter varandra för att skapa en illusion av rörelse, och man utvecklade apparater som var föregångare till vår tids filmprojektor. Sedan dess har tekniken utvecklats, men många av de konventioner som redan då etablerades är fortfarande helt självklara. När vi ser på film idag tänker vi bort rummet omkring oss på samma sätt som då i filmens barndom, och vi sitter koncentrerat med blicken rakt mot den lysande filmduken, tv-rutan, datorskärm eller liknande. Men om Muybridge frigjorde rörelsekvensen från rummet så att den blev möjlig att distribuera på ett smidigt sätt, så gör Geschwind det omvända genom att istället knyta den till platsen, till här och nu, på ett påtagligt fysiskt vis, och tekniken förs tillbaka till experimentet.”

Installationen är en fortsättning, scen nr 2, på SLOW MOTION som visades på Gävle Konstcentrum 2011, se info http://www.gavlekonstcentrum.se/content/view/114/79/lang,sv/

Läs:

recension mars 2014

recension mars 2014


Peter_G_invite_2014