Projektledare: Cajsa von Zeipel
”Pro-Anatomi” (2010)

”Pro-Anatomi är ett pågående forskningsprojekt med målet att producera en kopia av konstnärens egna skelett. Läran om kroppen/anatomin är ett klassiskt, men också ett förbisett konstnärligt ämne som jag vill belysa i en samtida diskurs. Min utgångspunkt är myten om Narcissus; besattheten av den egna spegelbilden och hur den kan kopplas till Pro-Ana, en subkultur som förespråkar Anorexia Nervosa som en livsstil snarare än ett sjukdomstillstånd. I båda fallen leder denna besatthet till undergång.”