2014-02-10

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete - KU

Vid Kungl. Konsthögskolan bedrivs konstnärliga utvecklings- och forskningsarbeten. Dessa omfattar två-åriga konstnärliga utvecklingsprojekt, doktorandstudier över fyra år, Mejan Residents under ett läsår samt externfinansierade projekt.

Projekten omfattar t.ex. interaktiva och platsrelaterade installationer, materialundersökningar och konceptuellt orienterade verk. Presentationer sker genom offentliga utställningar, performance, publikationer och filmvisningar.

Den praktikbaserade och reflektiva konstnärliga forskningen, där kunskap formuleras genom dialoger med idéer och material, platser och publik, kan på skiftande och oväntade sätt belysa mänskliga erfarenheter och frågeställningar.

Kungl. Konsthögskolan ökar sedan några år sina aktiviteter runt konstnärlig forskning och KU-projekten samt deras synlighet och integration i grundutbildningen och i samhället i stort.

Se vänster meny för information om aktuella konstnärliga utvecklings- och forskningsprojekt.

Kontakt: Åsa Andersson, forskningskoordinator, 08-614 40 48, asa.andersson(at)kkh.se

alexander_julia_KU_14Alexander Wireen, Julia Bondesson, KU-projekt "Sorkfjord Synopsis Taiwan", Fotograf: 鄧 欣榮 (Deng Xinrong) 2013