Ulrika Ledmyr
Personalchef
Director of Human Resources
Ulrika Ledmyr

Kontaktinfo

08-614 40 10
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)