Peter Geschwind
Professor i fri konst med inriktning på skulptur
Professor of Fine Art with specialization in sculpture
Peter Geschwind

Kontaktinfo

www.petergeschwind.net
08-614 40 33
076-850 12 39
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)