Milou Allerholm
Lektor i konsthistoria. Prorektor.
Senior Lecturer in Fine Art with spezialisation in art history Pro Vice-Chancellor
Milou Allerholm

Kontaktinfo

08-614 40 14
0707-50 40 20
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)