Marta Kuzma
Rektor
Vice-Chancellor
Marta Kuzma

Kontaktinfo

08-6144081
070-7504006
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)