Jonatan Palmquist
Ekonomichef
Director of Finance Operations and Strategic Planning
Jonatan Palmquist

Kontaktinfo

förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)