Hinrich Sachs
Professor i fri konst med inriktning på fotobaserad konst.
Professor of Fine Art with specialization in photo-based art
Hinrich Sachs

Kontaktinfo

förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)