Helen Okou
Utbildningsadministratör
Study Administrator
Helen Okou

Kontaktinfo

08-614 40 87
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)

Presentation

Jag sköter det studieadministrativa systemet Konstdok, registrering, studieuppehåll, intyg, examensbevis, CSN m.m.

Jag ansvarar också för inkommande utbytesstudenter.

Är också registrator och myndighetsarkivarie.