Fredrik Reuterswärd
IT-ansvarig
IT Manager
Fredrik Reuterswärd

Kontaktinfo

08-6144064
0708-751979
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)