Eberhard Höll
Professor i skulptur ansvarig för projektprogrammet. Prorektor.
Professor in Sculpture, responsible for The Project programme. Pro Vice-Chancellor.
Eberhard Höll

Kontaktinfo

+46707504009
Måndag - onsdag 9:00-16:00
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)

Presentation

69_kite270_city179_house_steel

1947 Född i Tyskland
1964 Akademie der schönen Kϋnste Mϋnchen
1966 Meisterschϋler hos prof Brenninger
1969 Hospitant Kgl. Konsthögskolan Stockholm
1970 Lärare i skulptur vid KKH
1972 Uppbyggnad av verkstäderna
1984 Uppbyggnad av dataavdelningen
1987 Övertagande av videoavdelningen
1999 Uppbyggnad av den virtuella studion
2006 Ansvarig för projektutbildningen