Donatella Bernardi
Professor i fri konst med inriktning på digital media
Professor of Fine Art with specialization in digital media
Donatella Bernardi

Kontaktinfo

070-750 40 00
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)