Cecilia Sagrén
Adjunkt restaureringskonst, arkitekt
Lecturer Architectural Conservation
Cecilia Sagrén

Kontaktinfo

www.kkh.se
08-614 40 71
070-75 35 190
Kungl Konsthögskolan
Mejan Arc, Restaureringskonst
Box 163 15
103 26 Stockholm
Måndag-fredag
09.00-17.00
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)