Björn Larsson
Lektor i fri konst med inriktning på fotografi
Senior Lecturer in Fine Art with specialization in Photography
Björn Larsson

Kontaktinfo

www.bjornlarsson.org
+46 76 850 12 36
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)