Kerstin Barup
Professor i restaureringskonst
Professor of Architectural Conservation
Kerstin Barup

Kontaktinfo

förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)