Åsa Andersson
Forskningskoordinator
Research Coordinator
Åsa Andersson

Kontaktinfo

08-614 40 48
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)

Presentation

Jag är konstnär i botten som själv disputerat i ett s.k. interdisciplinärt projekt om intimitet och rumslighet, 50/50 mellan konstnärlig praktik och kontinental filosofi. Jag undervisade tidigare som lektor i konst under 10 år samt är/var handledare för ett antal doktorander i England. Så det finns en bred samlad konstnärlig erfarenhet bakom det administrativa arbete jag utför vid KKH.

Min roll som forskningskoordinator är att med ett genuint intresse stödja de som vill arbeta med konstnärlig utveckling och forskning vid högskolan. Att bygga upp forskningsmiljön vid KKH är ett lagarbete. Min uppgift är att stötta och följa upp olika KU- och forskningsfrågor i samråd med skolans personal, studenter, samt skolans organ som Forskningsrådet (sekreterare), Utbildnings- och forskningsnämnden och förvaltningen.

För mig är inte konstnärlig forskning ett antingen eller, ingen hotbild utan en möjlighet. Det är ett av flera bidrag på en konstscen som är och måste vara oöverblickbar, och som alltid kommer att vara mer än vad som ryms i ord. Som konstnär kan man tillåta sig ett stort spelfält, där forskningen blir ett verktyg och uttryck bland väldigt många andra.