Åsa Andersson Broms
Lektor i fri konst med inriktning på undervisning inom området Internetbaserad konst
Senior Lecturer in Fine Art within the area of Internet based Art
Åsa Andersson Broms

Kontaktinfo

www.temporaryart.org/asa
+46 768 501 234
Arbetar halvtid och finns på skolan ungefär två dagar i veckan.

För frågor eller handledning: Kontakta mig via e-post.
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)

Presentation

uppdateras