Anneli Hovberger
Chef utbildning- och forskning. Ansvarig för internationalisering
Director of Academic Administration
Anneli Hovberger

Kontaktinfo

08-614 40 79
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)