Marie-Louise Lorentzen
Målerikonservator
Conservator
Marie-Louise Lorentzen

Kontaktinfo

08-614 4057
070-75 04 005
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)