Göran Svenborn
Adjunkt, metall
Lecturer, Metall
Göran Svenborn

Kontaktinfo

08-614 40 42
070-170 86 86
Handledning: Måndag-torsdag kl. 10.00-16.00, fredagar kl. 10.00-14.00.
förnamn.efternamn[at]kkh.se (använd a istället för å osv)