Allmänt
Google scholar.  Med hjälp av tjänsten kan man söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter.

Sondera. Sök samtidigt i NAD, LIBRIS och SMDB och få en överblick av hur en person  eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar.

Arkitektur
Byggdok Byggdoks kunskapsbank Fastighet Bygg Miljö. Litteraturreferenser från starten 1966 till och med 2006.

RIBA Bibliotekskatalogen vid Royal Institute of British Architects ger tillgång till tidskriftsartiklar, böcker, arkitekturfotografier, ritningar samt uppgifter om enskilda arkitekter.

Cities and Buildings
Database:  University of Washington, innehåller foton av byggnader, miljöer, människor, gamla böcker och även beskrivningar av olika digitala samlingar.

READ
READ står för Research in Architecture & Design och är en forskningsdatabas för 
Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Center for Designforskning, Sekretariatet. 

Design
Designarkiv. Innehåller en komplett artikelsamling ur tidskriften Form 1945 till 2008 samt register.

Konst
Omkonst är en svensk elektronisk konsttidskrift där konstnärer skriver om konst.