Du kan söka böcker och tidskrifter som finns på Kungl. Konsthögskolan direkt i vår bibliotekskatalog.

Om du inte hittar du inte det du söker i Kungl. Konsthögskolans bibliotek kan du söka i andra bibliotek. Antingen kan du söka direkt i respektive bibliotek - de flesta har katalogen online - eller i den nationella samkatalogen LIBRIS som innehåller material som finns på svenska universitets- och högskolebibliotek.

Sök på andra bibliotek

Libris  Gemensam katalog för svenska högskole- och forskningsbibliotek.

Stockholms stadsbibliotek  Stadsbiblioteket och filialbibliotek i Stockholm.

Bibliotek i Stockholms län  Alla bibliotek, kommunala, högskole- och specialbibliotek i Stockholms län.

Legimus  Talböcker, e-textböcker m.m. från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Se vidare information under Läshinder.

Internationella bibliotekskataloger 

Artlibraries.net   Virtuell samkatalog för konsthistoria. Ger tillgång till ca tio miljoner katalogposter på ett 20-tal utländska konstbibliotek. 

KVK - Karlsruhe Virtueller Katalog   Separat eller samtidig sökning i ett antal internationella kataloger och bibliografiska databaser med bas i Tyskland.

World Cat - (OCLC)   Sök bland miljarder böcker, musik, videor, artiklar etc i tusentals bibliotek över hela världen i en och samma sökning. Man kan också se i vilket bibliotek verket finns - svenska bibliotek är på väg in i World Cat.