Är du klar med din masteressä?

Du som har skrivit en masteressä på Kungl. Konsthögskolan ska registrera och arkivera din godkända version av den i en publiceringsdatabas.  Du loggar in med dina vanliga inloggningsuppgifter. Sedan  fyller du i formuläret och laddar upp ditt material - text och ev bilder, filmer eller ljudfiler. Du skall också, i formuläret, beskriva ditt gestaltande masterarbete - separatutställningen på Galleri Mejan.

Databasen fungerar som ett arkiv och en katalog. Masterarbetena kommer att bli sökbara via bibliotekets katalog och via hemsidan.

Här är formuläret för publicering av masteressä.

Behöver du hjälp? Kontakta biblioteket.