Vem kan låna?  
Alla är välkomna att låna på Kungl. Konsthögskolans bibliotek. 

Hur lånar och lämnar jag?
Registrera dig som låntagare på Kungl. Konsthögskolans bibliotek innan du lånar första gången.

Du lämnar böcker i bibliotekets återlämningslåda utanför biblioteket på plan 5 eller direkt till personalen i biblioteket.

Hur gör jag omlån?  Hur reserverar jag?
Du lånar om eller reserverar i bibliotekets katalog via Mig & Mitt  eller tar kontakt med biblioteket.

Biblioteket beviljar fem omlån per lån utan att du kommer till biblioteket med boken. Bok som reserverats av annan låntagare kan inte lånas om.

Låneregler
Du är personligen ansvarig för dina lån.

Lånetiden är en månad. 

Borttappad bok ersätts av låntagaren. 

Fjärrlån
Böcker som inte finns på Kungl. Konsthögskolans bibliotek kan fjärrlånas till Kungl. Konsthögskolans studenter, lärare och personal. 

Sekretess
Enligt 9 kap 22 § Sekretesslagen lämnas inte uppgifter om enskilds lån ut. Personalen har tystnadsplikt. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi dataregistrerar dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/ organisationer och kommer bara att användas för detta biblioteks verksamhet (17 § PuL).

Registrera dig som låntagare
Vi kör lånekortslöst!

Registrera dig som låntagare här. Visa din legitimation när du besöker biblioteket nästa gång för att slutföra din registrering.

I och med att du registrerar dig förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

Du förbinder dig att själv ändra namn, adress, e-postadress och telefonnummer i bibliotekskatalogen på bibliotekets hemsida, under Mig & Mitt