Tjänsten Boka bibliotekarie är till för studerande och anställda vid Kungl. Konsthögskolan.

Under ca en timme får du enskild hjälp till självhjälp av en bibliotekarie med mer avancerad informationssökning och tips om sökteknik för att hitta böcker, artiklar eller annat material inom ditt ämne, t.ex. i samband med din essäskrivning, projektarbete eller liknande.

Skicka e-post till biblioteket och boka en tid!

Studerande och anställda kan också boka en ANALOG BIBLIOTEKSVISNING.

Under en analog biblioteksvisning ger vi er grunderna i hur ni hittar i vårt bibliotek. Vi visar hur böcker och tidskrifter är placerade i hyllorna och vi diskuterar olika uppställningsproblem. Efter denna biblioteksvandring kommer ni garanterat inte att känna er vilse på plan 5.