MEJAN
ARC

Bibliotek

Kungl. Konsthögskolans Arkitekturbibliotek finns på Skeppsholmen, i huvudbyggnaden, plan 5.

Grunden till biblioteket är Konstakademiens och Arkitekturskolans stora samling av äldre arkitekturlitteratur som på 1960-talet flyttades till Skeppsholmen. Denna har sedan dess kontinuerligt utvidgats och givits nya infallsvinklar.

Huvudinriktningen är arkitekturens teori och historia samt stadsbyggnadskonst, men här finns också en mindre samling konstlitteratur, tänkt som ett handbibliotek och en brygga till Konstakademiens konstbibliotek på Fredsgatan.

Mer information om biblioteket här.
arkitekturbibliotek