re:motion

Verklighet kan förstärkas på olika sätt. Den kan återges exakt, överdrivas, förfalskas eller omvandlas till fiktion. Oavsett hur verkligheten uppfattas - så kan den användas. Projektet re:motion dyker rakt in i illusionens möjligheter att utmanar den fysiska verkligheten.

remotion

Verklighet kan förstärkas på olika sätt. Den kan återges exakt, överdrivas, förfalskas eller omvandlas till fiktion. Oavsett hur verkligheten uppfattas - så kan den användas. Kursen re:motion dyker rakt in i illusionens möjligheter att utmanar den fysiska verkligheten.

Genom att utforska den tredimensionella formens rörelse både genom analog och digital animation skapas möjligheter att utveckla ett tredimensionellt konstnärligt arbete i relation till plats och tid. 

Går det att sammanfläta den verklighet som kan betraktas genom AR*, Augmented Reality eller Oculus Rift* med konstnärliga praktiker? Hur kan immateriella utryck skapas för att ta plats i publika rum?

* AR – ett lager av rörlig och tredimensionell digital information som kan betraktas t.ex. genom kameran i en mobil eller i en iPad.* Oculus Rift är en ”virtual head-mounted display” som tar dig in i en tredimensionell värld.

Du behöver inte ha förkunskaper i 3D. Kursen kopplar samman en rad olika media, tekniker och uttrycksformer där konst och arkitektur på KKH möts och samarbetar med andra institutioner och företag. Studenterna introduceras till flera olika objektsorienterade animationstekniker, genvägar och alternativa mindre digital bearbetning.

Genom t.ex. 3D-scanning och 3D-animation kan arbetet tillgängliggöras genom AR. Det komplexa produktionsledet i 3D kräver samarbeten och externa partners vilket skapas genom laborationer och workshops tillsammans med professionella 3D-animatörer, spelutvecklare, forskare och företag inom området. 

Temat och kursens kontext tar sin utgångspunkt från populärkulturens visualiseringar och berättelser av det okända och hotfulla som representeras i filmer, litteratur och spel av t.ex. varulvar, aliens och zombies. Genom screenings, föreläsningar, seminarier och litteratur undersöks hur dessa fenomen speglar samhällsutveckling och normförändringar. Temat fyller också funktionen att överbrygga ett virtuellt gestaltande med en faktisk plats och en social miljö.

I samarbete med Botkyrka konsthall har vi möjlighet att arbeta mot området Fittja. I centrum finns en 6 x 6 m stor betong-kub som används som ett temporärt utställningsrum. Platsen och kuben är också vår utgångspunkt för den slutliga presentationen. Att arbeta offentligt och platsspecifikt kräver fördjupade kunskaper om stadsutvecklingens konsekvenser samt förmåga att sätta det i relation till det konstnärliga arbetet.

Samarbetet med Konst och Arkitekturs kurs Take a Walk on the Wild Side: Learning from the city and beyond på KKH och Botkyrka konsthall och Botkyrka kommun skapar en plattform för kunskap kring urbana frågor.  

Upplägg

Kursen sträcker sig över hela året, uppdelad i flera olika delmoment. Under året genomförs ca 7 JAM’s /workshops med olika inriktning som ger dig verktyg och sammanhang att utveckla ditt arbete. Mellan dessa tillfällen ges plats för att vidareutveckla projekt samt handledning, kurser, föreläsningar, seminarier, studiebesök, utställningar och mycket annat.

Kursens delmoment innehåller 3D-animationskurser, 3D-scanning, 3D-print, ett storskaligt AR experiment riktad mot stadsmiljö, andra animationstekniker som 3D Zoetrope (liknar en karusell, där objekten repeteras och förändras vilket skapar en animation) samt moment med Motion Capture (spelar in reella rörelser som appliceras på en digital modell) och Oculus Rift.

Du väljer själv efter kursens första tillfälle vilken ”stig” du vill gå, vilka moment du bör koncentrera dig på för att kunna tillägna dig de tekniska, teoretiska och konstnärliga kunskaperna som behövs för att nå fram till din idé. Du behöver inte genomföra alla delmoment i kursen.

re:motion på facebook 


remotion_1

re:motion | schedule

During autumn and spring semester more than 7 JAM's will be carried out. Each session takes approximately 3 days. Between the JAM's /workshops teaching in other forms will be announced; animation and scanning classes, screenings, meetings and smaller workshops (these activities are not visible in the schedule yet). Detailed schedule will be handed out when the course starts. The course is extensive, but as a student you choose with guidance which way, what steps you should realise. It is important that you show up on Monday October 6th at the introduction seminary.

September

11/9 Thursday 13-13:30 Introduction to the re:motion project for all students. Föreläsningssalen, 4th floor

13 – 14/9 Saturday - Sunday Soft-start| Fittja Biennal – Fieldtrip to the openings session

15/9 Monday 15-17  Lecture: The Domain of the Great Bear with: “Information, Image, Story: Some Conceptual Aspects of Contemporary Art” A Lecture by Peter Osborne, Director of the Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University, London

18/9 Thursday’s  9:30–11:30  3D animation techniques  - on Thursday mornings. Sign up and look for changes outside 3D Lab workshop on 3D

Friday’s 13- 15  ”Realism”, Milou Allerholm

Oktober

6/10  Monday kl. 10-16:30  INTRODUCTION SEMINARY re:motion  | Mandatory for all students who applied the course. You will after this introduction choose with guidance which way, what steps you should take to realise” a project. Highlights from the field” – 10 short presentations from our friends, artists, researchers and companies.

INDIE GAME Might and Delight  http://www.mightanddelight.com/
AUGMENTED REALITY 13th LAB (http://13thlab.com/
ARTIST ÅSA ELIESON ”Vi, de levande”  http://www.asaelieson.se/
ARTIST CASPAR FORSBERG  http://www.casparforsberg.com/
TRANS MEDIA PRODUCER CHRISTOPHER SANDBERG CompanyP http://www.thecompanyp.com*
ARTISTS LARS ARRHENIUS DANIEL WESTLUND – Showtime
CREATIVE DIRECTOR VFX Supervisor - CG KAJ STEVEMAN Fido Film http://fido.se/
VISUAL EFFECTS SUPERVISOR LEO WILK  http://www.swiss.se
ARTIST JENNIFER RAINSFORD

7 /10 Tuesday SUDIOBAR – trade fair at SUBTOPIA http://www.studiobar.se A new fair for people working with film and theatre, stage and … A opportunity to meet our project friend Subtopia, learn new things and update our knowledge of technical soulitions. After – bar and mingle.

9/10 Thursday  SICS | Internet of Things in Homes & Cities Day https://www.sics.se/events/ssw-2014 Full day. Meet SICS - The Swedish Institute of Computer Science – our project friends.

10-11/10  STOCKmotion - http://www.stockmotion.se/15-16/10 13-14  Studio Talks Path Finder – Book time. Individually with guidance. 

22-24/10  9-17  JAM 1 | 3D ZOETROPE – Workshops - Focus on the three-dimensional animation. Introduction and overview to animation history and context.

30/10 14-22 Zombie outbreak party. Invited guests and friends


November


5/11 Wednesday  9.30.12 Project meeting – Screening 

6/11 Thursday 10-17   Workshop 3D ZOETROPE montering preliminärt datum

10 – 12/11 prel. JAM 2 | STORYWORLD’S – Workshop together STDH and Subtopia Jerome Signori mfl. November Game-jam at Might ad Delight (indie game)                   

19 – 21/11 prel. JAM 3 | MOTION CAPTURE (KTH, STDH, IMS) I samarbete med CABARET ELECTRIQUE, Simon Alexandersson co. http://cabaretelectrique.se/     

Preliminary JAM vt-15

JAN 19 - 21           JAM 4 | AUGMENTED REALITY AND BEYOND
FEB 2 – 6               JAM 5 | OCULUS RIFT – SCANNING 
MARS 2 – 4           JAM 6 | ART AR (PHOTOGRAMMETRY)
APRIL 6 – 8           JAM 7 | GAME
MAY 6 – 9              EXHIBITION