MODELLERING

Modellering efter modell förekommer kontinuerligt i utbildningen under kortare eller längre perioder, ibland med inbjudna gästlärare.

Förutom modellering i lera erbjuds handledning i modellering med ”digital penna”, där man överför punkter från ett fysiskt objekt till en digital modell för vidarebearbetning i dator.

 


 

modellering