Inkluderar samtal om teori och teknik i genomförandet av ett fotografiskt projekt med lärare på KKH och inbjudna samtalspartners. All handledning sker i grupp.

 

 

 

 

 

 

BIRuppf.grupp_SKK_Pitea090517