Ku-projktet - Fotografen, en social fotohistoria inleds under vårterminen 2010. Intresse anmäls till Björn Larsson.

Målsättning

Ämnet är en undersökning av hur rollgestaltningen "fotografen" gestaltas. Hur påverkar denna gestaltning ett eget förhållningssätt gentemot fotografi i allmänhet och bildkonst i synnerhet?

Inom t.ex. filmkonsten finns en handfull filmer där olika rollmodeller uppenbarar sig. Och som kryper in under skinnet: Blow-Up, Det ljuva livet, Nicaragua, Brännpunkt Djakarta, Zabriskie Point, Kanonfotografen, mm. Hur är det med filmer där fotografrollen berörs mer i marginalen? All gestaltning av rollfigurer med kamera i hand, sedda eller osedda, söker sin väg in i "det allmänna medvetandet

Fotografiet har kallats en oren disciplin. Det har använts av såväl läkarvetenskapen som rättsväsendet, av spioner och ingenjörer, av militärer och botaniker, av specialister och amatörer. Och av konstnärerna. Denna anpassningspotetial har också skapat en uppsättning roller. Bland filosofer och tänkare som Foucault och Flusser kan man utläsa en analys av en samhällets paranoia. En rädsla för den makt fotografier har, i det stora och i det lilla. Den sanning som tillskrivits fotografiet i 150 år måste kontrolleras av just vetenskapen eller polisen. Läsning och användande av bilden tillfaller maktens företrädare, specialisterna. För fotografier är farliga. De förför och bevisar, de chockerar och provocerar. De är subversiva i förhållande till det etablerade. Fotografen själv har varit reducerad till en operatör, en förlängning av apparaten. Att ge fotografen en högre insikt om sin roll skulle kunna vara ett hot mot en etablerad maktstruktur.

Björn Larsson

medium_franz_bagyi