FotografiBildteori_1000px

Digital fotograferi och bildteori

I höst startar en ny omgång av denna något speciella kurs som ger dig både en historisk och teoretisk bakgrund av fotografiets utveckling samtidigt som du på egen hand utvecklar din arbetsprocess och din fotografiska praktik. Målet är att du ska kunna tillägna dig kunskaper och metoder för att kritiskt reflektera över fotografiers betydelse och användning i vår samtid. Kursens innehåll kan liknas vid en tårtbit i vilken valda delar av den fotografiska bildens historia och sociala och estetiska utveckling berörs från ett konstnärlig och teoretisk perspektiv.
Kursen förutsätter att du är intresserad av fotografi och öppen för att sätta dig i filosofiska resonemang kring bilders tillkomst och betydelse och att du själv är intresserad av att skapa bilder, med egen kamera eller med hjälp av redan existerande. Din arbetsprocess redovisas på en blogg och du kommer att ha en tät dialog med dina studiekamrater och din handledare.

Innehåll

Kursen innehåller 13 unika videointervjuer och distansföreläsningar av internationella fotografer, konstnärer, arkitekter och teoretiker som belyser olika bild- och medieteorier, skapande processer och bildvärldar. Fotohistoria och bildteori löper tematiskt genom kursen och berör genrer och teoribildningar, aktuella för kursens innehåll.

Kursen praktiska moment handleds av verksamma konstnärer som alla använder den fotografiska bildens som en uttrycksform.
De delar som berör fotografiska bildens historia och teori handleds av konstteoretiker, aktiva inom de konstärliga högskolorna.
Kursen är en distansutbildning, vilket kräver tillgång till en dator, internet och en enkel kamera att använda för laborationer under 10 veckor.
Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Kursstart och registrering

Digital fotografi och bildteori IB290C
Kursperiod november 2013 - januari 2014


Registrering sker innan kursstart. Observera att du som varit reserv men blivit antagen till kursen, har tom fredagen den 9 november på dig att bli registrerad. Därefter har kursansvarig ingen möjlighet att administrera nytillkomna studenter. Du som har registrerat dig på kursen har tom söndag 11 november på dig att logga in på

Varmt välkomna till kursstart!

Åsa Andersson Broms & Björn Larsson

arrow Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.


Fakta om kursen

Digital fotografering och bildteori 7,5 5/11 - 19/1 IB290C

Litteratur: Photography: A Cultural History (Häftad)
av  Mary Warner Marien
Undertitel:  A Cultural History
Författare:  Mary Warner Marien
Förlag:  Prentice Hall
Bandtyp: Häftad
Språk: Engelska 
Utgiven: 201001
Antal sidor: 552
Upplaga: 0003,  
Vikt i gram: 1746
ISBN10: 0205708005
SBN13: 9780205708000

Övrig litteratur tillhandahålls i PDF format under kursens gång, bla texter av G Batchen, Abigail Solomon Godeau, Liz Wells, Andy Grundberg.

Språk:
Kursens språk är engelska

Tid:
Kursen löper under 10 veckor på halvfart. Det innebär att 2,5 dagar per vecka bör du lägga på kursen. Mycket av arbetet är eget arbete, litteratur och grupparbeten

Blogg:
Alla studenter skapar sin egen blogg på kursens plattform vid kursstart. Bloggen är ett verktyg för presentation av dig själv men också en plats där kursens uppgifter kommer att redovisas.

Grupper: Vid kursstart delas studenterna in i grupper. Ca 20 studenter per grupp och handledare. Delningen av grupper sker automatiskt och kan inte påverkas.

Handledare:(ev. förändringar kan ske) Carl Johan Ericson , Björn Larsson, Åsa Andersson Broms, Oscar Mangione, Irene Bergren, Katarina Elvén, Ulf Lundin, Snezana Vucetic Bohm Föreläsare:
Josh Azzarella, Oliver Laric, Susanne Kriemann, Steven Pippin, Fredrika Spindler, Trond Lundemo, Jonathan Benji Boyadgian, Pelle Snickars, Nicklas Östling, Irene Berggren, Milou Allerholm, Moataz Nasr samt Zena Arrida

Produktion:
Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) Stockholms Universitet och Kung. Konsthögskolan i Stockholm.
Formellt kursansvarig är Love Ekenberg och exekutiv ansvarig är Björn Larsson.
Kursen är producerad Björn Larsson och Åsa Andersson Broms, Kung. Konsthögskolan i Stockholm i samarbete med Love Ekenberg, Data och Systemvetenskap, Stockholm Universitet.

Kontakt:
För frågor som rör kursen innehåll kontakta
Björn Larsson This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Frågor som rör dig som student, registrering och inloggning kontakta
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it