PHOTOGRAPHY

Not all that many decades ago photography was a relatively new artistic medium. Today, photography is an accepted technique among many others on the artist’ palette.

Students at KKH can make a specialist study of photographic processes and can explore issues that are inherent in the medium and that can be coupled to the student’s own projects.

Instruction in photography is given in the form of individual instruction, lectures, seminars and supervision of student projects and graduate artistic R&D projects.

Students in the photography department can work with both analogue and digital equipment. Prints of up to 150cm can be made in the workshops. A digital photography studio enables students to work with digital images at a professional level. There is access to a photo studio with full lighting equipment and a computer room with equipment for printing on a host of different media including paper, plastic, textile fabrics and so on.

 

foto

 

 
  • Andersson Broms, Åsa – Lektor i fri konst med inriktning på undervisning inom området Internetbaserad konst
  • Larsson, Björn – Lektor i fri konst med inriktning på fotografi

 

 

Digital fotografi och bildteori, 7.5 hp

News image

Digital fotograferi och bildteori I höst startar en ny omgång av denna något speciella kurs som ger dig både en historisk och teoretisk bakgrund av fotografiets utveckling samtidigt som du på egen hand utvecklar din arbetsprocess och din fotografiska praktik. Målet är att du ska kunn...

Läs mer

Kritikgrupp-Fotografi

News image

Inkluderar samtal om teori och teknik i genomförandet av ett fotografiskt projekt med lärare på KKH och inbjudna samtalspartners. All handledning sker i grupp.   ...

Läs mer

KU-projekt

News image

Ku-projktet - Fotografen, en social fotohistoria inleds under vårterminen 2010. Intresse anmäls till Björn Larsson. Målsättning Ämnet är en undersökning av hur rollgestaltningen "fotografen" gestaltas. Hur påverkar denna gestaltning ett eget förhållningssätt gentemot fotografi i allmänhet och bildkonst i synnerhet? Inom t.ex. filmkonsten finns en h...

Läs mer