FotografiBildteori_1000px


arrow  För Kungl. Konsthögskolans studenter är sista ansökningsdag samma tid som övriga kurser på skolan. Sista dag för övriga sökande är den 15 april och görs på studera.nu.

DIGITAL FOTOGRAFI OCH BILDTEORI syftar till att fördjupa kunskapen och förståelsen av fotografiska bilder. Kursen kan beskrivas som en tårtbit i vilken valda delar av den fotografiska bildens historia och sociala och estetiska utveckling berörs från ett konstnärligt och teoretiskt perspektiv.

Målet är att tillägna sig kunskaper och metoder för att kritiskt kunna reflektera i text och bild över fotografiets betydelse, (re)produktion och distribution. Genom fotografiska laborationer undersöks metoder och uttrycksformer för digital bildproduktion.

Kursen löper över 10 veckor och varvar teori med praktik. Kursdeltagarna kommer att kontinuerligt kommunicera sitt arbete i en processdagbok. Det är i processdagboken som diskussioner, resonemang och metoder görs synliga för gruppen.

Mer än tolv unika videointervjuer och distansföreläsningar ges av fotografer, konstnärer, arkitekter och teoretiker som belyser olika bild- och medieteorier, skapande processer och bildvärldar. Fotohistoria och bildteori löper tematiskt genom kursen och berör genrer och teoribildningar, aktuella för kursens innehåll. Kursen handledare är aktiva konstnärer.

arrow Kursen är en distansutbildning, vilket kräver tillgång till en dator, Internet och en enkel kamera att använda för laborationer under 10 veckor.


Kursstart

5 november 2012.
Registrering sker innan kursstart. Plattform för kursen är DSV.

Kursens upplägg
Tid - Kursen löper under 10 veckor på halvfart. Det innebär att du bör lägga 2,5 dagar per vecka på kursen. Mycket av arbetet är eget arbete, litteratur och grupparbeten.

Blogg – Alla studenter skapar sin egen blogg på DSV:s plattform. Bloggen är ett verktyg för presentation av dig själv men också en plats där kursens uppgifter kommer att redovisas.

Grupper – Vid kursstart delas studenterna in i grupper. Ca 20 studenter per grupp och handledare. Delningen av grupper sker automatiskt och kan inte påverkas.

Handledare  (ev. förändringar kan ske)
Sookyoung Huh, Snezana Vucetic Bohm, Ulf Lundin, Karl-Johan Stigmark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Klara Källström, Björn Larsson, Åsa Andersson, Carl Johan Erikson, Iréne Berggren, Oscar Mangione och Katarina Elvén.

Föreläsare
Josh Azzarella, Oliver Laric, Susanne Kriemann, Steven Pippin, Fredrika Spindler, Trond Lundemo, Jonathan Benji Boyadgian, Pelle Snickars, Nicklas Östling, Irene Berggren, Milou Allerholm, samt Zena Arrida.

Produktion
Formellt kursansvarig är Love Ekenberg och exekutiv ansvarig är Pernilla Carlsson.
Kursen är producerad av Björn Larsson och Åsa Andersson Broms, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm i samarbete med Love Ekenberg, Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet.

arrow  Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Kontakt
Frågor om kursens innehåll ställs till: Pernilla Carlsson
( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Mer info
http://www.digitalphotography.se