Fixad_webb_banner_performativkritik_2

Examensredovisningar i Performativ kritik - kropp, framförande, tolkning

Möt årets studenter i Performativ kritik när de presenterar sina examensarbeten.

I vad mån är konsten en kunskapsform?
Och vad slags kunskap ger den i så fall?

Kursen Performativ kritik avslutar nu sin andra omgång och åtta studenter håller öppna redovisningar kring sina arbeten 21-23 maj på StDH.

Fredagen den 23 maj ges ett seminarium, en öppen diskussion kring begreppet "performativ kritik" med utgångspunkt i kursdeltagarnas erfarenheter, samt böckerna "Performativ kritik" och "Methodos – konstens kunskap, kunskapens konst".

Se: http://konstenskunskapkunskapenskonst.blogspot.se/

Fredagen den 23 maj avrundas med en fest i Restaurang Teaterköket.

Ingen föranmälan! Fri entré till alla arrangemang! Välkomna!

Läs mer om evenemanget här.

Presentationer:

 

Bianca Maria Barmen porträttbildBianca Maria Barmen

Drabbad av en skulpturchock vid ett besök i Rokuharamitsuji-templet i Kyoto, har jag, med utgångspunkt i en medeltida japansk skulptur, föreställande det buddhistiska helgonet Kuuya, velat undersöka minne, tid, ljud och idén om en särskild kunskap som denna skulptur frammanar. Dels genom text och dels genom att "plocka ut" en del av skulpturen, kopiera den, och göra den till en bärbar rekvisita som används för att, med mina medstuderande på Performativ kritik, "dansa" fram något av skulpturens intensitet och innehåll.

Bianca Maria Barmen är skulptör, bosatt i Lund.PK_marianaMariana Ekner

Under flera år har jag intresserat mig för de urvalsprocesser som omger antagningar till konstutbildningar, alternativa antagningskriterier, det vill säga subjektiva urval. Under året på kursen Performativ kritik har jag arbetat med företeelsen i en ny och annan miljö, i ett sammanhang där handlingen saknar sin ursprungliga betydelse. Jag kommer att genomföra en performance och installation där vi iscensätter en antagningsprocess där uppmärksamheten förskjuts mot antagningsjuryn och den samsyn som ”talas fram”. En glipa i dörren till det stängda rum där en antagning försiggår. En del av det sagda har blivit sagt, annat har det inte. Installationen är på riktigt.

Mariana Ekner är konstnär och har bland annat arbetat som konstnärlig ledare/rektor på Grafikskolan i Stockholm.Antonie-2BILD_webbAntonie Grahamsdaughter

[Observation] 

I min undersökning inom ramen för kursen Performativ kritik, samplas filmsekvenser, ljud och röster till nya kompositioner och uttryck. Förskjutningar av filmsekvenser förstärks och överlappas, repeteras i ett filmiskt flöde. En reflektion utifrån en möjlig ”kodning” av en verklig historia. Det är en ständig rörelse, mellan visuella iakttagelser och brytpunkter som ligger till grund för filmverket [Observation]. 

 

 

Antonie Grahamsdaughter är verksam som konstnär inom den experimentella filmkonsten och skriver filmkritik.Caroline Taracci Nilsson

Caroline (re) presenterar smärtan

Vad händer när poesins visualitet flyttar från pappret in i rummet, in i vita, svarta, rosa boxars densitet? I Caroline (re) presenterar smärtan framför jag meningar från litteraturhistorien med rummet som ark. Meningarna jag samlat ger uttryck för viljan att återberätta den fiktiva eller biografiska smärtan och att göra den till en annans, lyssnaren eller betraktarens. Verket tar sin utgångspunkt i konstnären och litteraturteoretikern Timjan Betillons teori om smärta och rumslighet.

Caroline Taracci Nilsson är litteraturvetare med en magister i estetik och har läst på Biskops Arnös författarskola.maria_performativkritikMaria Nordin     

I mitt arbete har jag undersökt hur en målning kan verka bortom det statiska objektet. Det har jag gjort genom att titta på relationen mellan kropp och måleri, mellan performativitet och måleri. Arbetet har resulterat i en essä och ett ljudverk. Ljudverket är tänk att fungera som en fristående audioguide till ett antal målningar föreställande platser, rum och landskap.

Maria Nordin är bildkonstnär.Erik-PetersErik Peters

Variationer över ett tema med variation 

Variationer över ett tema med variation är ett ljudteaterstycke för fem högtalare och fem aktörer. Projektet tar sin utgångspunkt i dikten Thema und Variation av Ingeborg Bachmann och är ett förslag på en alternativ utveckling av den förtätade bild som diktens första åtta rader frammanar. Språkmaterialet rör sig fritt på scenen mellan aktörernas live-läsning och det inspelade ljudets medialiserade form.

Erik Peters är tonsättare med bakgrund inom samtida konstmusik och ljudkonst och intresserar sig för gränslandet mellan iscensättning, performance och installation.Ann-CharlotteRugfeltFermAnn-Charlotte Rugfelt Ferm

Elva år

Mitt arbete med ljudverket Elva år är ett sätt att försöka förstå innebörden av att bli avvisad från ett land man vistats i en längre tid. Jag har låtit ett antal personer, som själva inte omfattas av något avvisningshot, att kortfattat skriva ner vad som hänt dom under en elva års period. Det allmängiltiga i berättelserna har sedan redigerats till ett ljudverk som besökarna kan ta del av sittandes i en ring.

Verket utgår från ett av Migrationsöverdomstolen vägledande beslut: UM 11040-11.

Ann-Charlotte Rugfelt Ferm är konstnär, lever och verkar i Göteborg.performativkritik_erikaErika Skilström

Inom ramen för kursen Performativ kritik har jag med utgångspunkt i det egna skrivandet utforskat ett associativt och rytmiskt skrivande som tillsammans med kontinuerliga problematiseringar av läsandets, skrivandets och tänkandets instrumentaliseringsformer utgör basen för examinationstillfället. Under redovisningsakten kommer jag i relativt traditionell form framföra en kritisk text som tänker kring ämnen som exempelvis: meningssammanhang, gränser, upplösning, rörelser, subjekt och objekt.

Erika Skilström har studerat idéhistoria, historia, litteraturvetenskap och genusvetenskap vid Umeå universitet samt filosofi vid Södertörns högskola.