2012-12-20

ARKITEKTUR OCH RESTAURERINGSKONST

Planning India

Samarbetet med BNCA i Indien finns nu samlat på en webbplats

En ny hemsida har lanserats med dokumentationsmaterial från tre års arbete om hållbar utveckling i Indien. Två kurser på Kungl. Konsthögskolan har bedrivit ett samarbete med BNCA i Indien.

Under åren 2010-2013 har kurserna i arkitektur och restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan bedrivit ett samarbete med BNCA, som är en arkitekthögskola för kvinnor i Pune, Indien. Samarbetet har handlat om att vidga fältet och kunskapen om hållbar urban utveckling, med fokus på en lokal indisk kontext med dess potentialer och möjligheter. Nu har en ny hemsida lanserats med dokumentationsmaterial från de tre åren. Syftet med hemsidan är dessutom att bidra till fortsatt diskussion om Indien och urban utveckling.

Läs mer om samarbetet på Planning Indias hemsida: 
www.planningindia.org

Projektet har finansierats av SIDA (Indo-Swedish Facility for Environmental Initiatives and Innovations) med Kungl. Konsthögskolan och BNCA som medfinansiärer i en s.k. partnership cooperation.

Kontaktpersoner för projektet på Kungl. Konsthögskolan:
Henrietta Palmer, professor i arkitektur This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cecilia Sagrén, lektor i restaureringskonst  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it