MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Nyheter

2014-05-28

Utställning: Restaureringskonst 2013-2014

Hur ska vi bevara och utveckla kyrkobyggnader – vår största fysiska kulturskatt?

 

3500 kyrkor – åtta restaureringsexempel

 

Restaureringskonst vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm har under läsåret 2013-14 arbetat med kyrkor, landets mest omfattande kulturarv och största restaureringsuppgift. De flesta ägs av Svenska kyrkan och är samtidigt ett kulturarv som ägs av oss alla. Vi har i årets kurs utforskat kyrkobyggnader, odlat existerande kvaliteter och utvecklat nya.

 

Uttryck som kyrkors övertalighet, lägga kyrkor i malpåse, kallställning och överkostnader indikerar problem. Vi vill vända trenden från problemsökande till att finna möjligheter. Därför söker vi en konstruktiv utveckling med förädling och kreativ förbättring där värdena vidmakthålls. Studenterna har kommit fram till att kyrkorna i de flesta fall kan brukas vidare, ibland är bevarandekravet absolut, ibland är förändring en nödvändighet.


20 studenter har arbetat i grupper med Storkyrkan, Jacobs, S:ta Clara, Färentuna, Skå, Roslagskulla, Gustavsbergs och Bergshamra kyrkor. Sedan relationsförändringen år 2000 då kyrkan skildes från staten har inga långsiktiga visioner eller strategier om förvaltningen av Sveriges mest tillgängliga kulturskatt framkommit.

 

Vi vill visa möjligheter som finns till långsiktigt bevarande av kyrkorna. Dokumentation, källstudier, analys och förslag redovisas i en rapport. En mängd oprövade möjligheter finns kvar att utforska! 


Studenternas förslag visar hur man kan utöka användningen av kyrkorna genom fler verksamheter för kyrkan eller för uthyrning, hur man kan förbättra interiörerna för modern liturgi och göra kyrkorum mer flexibla. Kyrkan kan bli en lokal mötesplats, även utemiljön och tillhörande byggnader på kyrkogårdarna kan användas.


Bättre uppvärmningssystem och åtgärder för tillgänglighet föreslås, åtgärder för att bättre kunna ta emot turister kan ordnas. I något fall föreslår man rekonstruktion för att återskapa identitet och helhet vilket samtidigt ökar de kulturhistoriska värdena. 


BergshanraKyrka3D

Bergshamra kyrka, 3D modell.                        Foto: Max LasernaStudenter läsåret 2013-2014:

Thomas Bernerstedt, Elisabeth Ek, Barbro Eriksson, Kristina Fegler, Odd Fries, Sophie Gjesdahl Noach, Max Laserna, Annika Lindberg, Lars Lindahl, Elin Lundmark, Niklas Martis, Lisa Morin, Edla Mäkelä, Lisa Nilsen, Lennart von Quanten, Heikki Ranta, Ellen Stenholm, Nadja Sunde Thorbjörnsen, Signe Wirdby, Maki Yoshida

Plats: Galleri Mejan, Excersisplan 3 (mitt emot Moderna Museets entré).

Se karta

Vernissage och öppettider Galleri Mejan
Vernissage den 28 maj, kl. 16-20.


Utställning: 29 maj – 8 juni + 14-15 juni

vardagar kl. 12-18, lördag- söndag kl. 12-17.


Öppettider: vardagar 12-18 och lör-sön 12-17

Välkomna!


/Kerstin Barup och Cecilia Sagrén


2012-12-20

Planning India
Samarbetet med BNCA i Indien finns nu samlat på en webbplats

En ny hemsida har lanserats med dokumentationsmaterial från tre års arbete om hållbar utveckling i Indien. Två kurser på Kungl. Konsthögskolan har bedrivit ett samarbete med BNCA i Indien.

Under åren 2010-2013 har kurserna i arkitektur och restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan bedrivit ett samarbete med BNCA, som är en arkitekthögskola för kvinnor i Pune, Indien. Samarbetet har handlat om att vidga fältet och kunskapen om hållbar urban utveckling, med fokus på en lokal indisk kontext med dess potentialer och möjligheter. Nu har en ny hemsida lanserats med dokumentationsmaterial från de tre åren. Syftet med hemsidan är dessutom att bidra till fortsatt diskussion om Indien och urban utveckling.

Läs mer om samarbetet på Planning Indias hemsida: 
www.planningindia.org


Projektet har finansierats av SIDA (Indo-Swedish Facility for Environmental Initiatives and Innovations) med Kungl. Konsthögskolan och BNCA som medfinansiärer i en s.k. partnership cooperation.

Kontaktpersoner för projektet på Kungl. Konsthögskolan:
Henrietta Palmer, professor i arkitektur This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cecilia Sagrén, lektor i restaureringskonst  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

planning india

www.planningindia.org“Våra drömmars stad” på Kulturhuset20 juni - 24 juli 2011
Årets kurs 2010/2011 medverkar i Stockholms Stads utställning “Våra drömmars stad” på Kulturhuset, Stockholm. 20 juni-24 juli. Restaureringskonst visar ”Arkipunktur för urban stadsutveckling”.

Utställningen fortsätter sedan i Helsingborg
nyheter_kulturhuset1 nyheter_kulturhuset2