Individuellt konstnärligt arbete åk 1

Baskurs i konstvetenskap

Individuellt konstnärligt arbete åk 2

Individuellt konstnärligt arbete åk 3

Självständigt arbete - kandidat

Individuellt konstnärligt arbete åk 4

Masterseminarium i konstteori

Individuellt konstnärligt arbete åk 5

Självständigt arbete - master