Oscar Furbacken

Nyutexaminerade Oscar Furbacken visar ett delmoment av sitt bidrag till projektet Fotografen initierat av Björn Larsson 2010.

Furbacken undersöker hur det är att som fotograf rikta kameran mot det osynliga. Ända sedan Galilei med sina teleskop har människan utvecklat optik och tekniska hjälpmedel i sin iver att visualisera det som är osynligt för blotta ögat. Med aura-, ufo- eller andefotografi pekar man på en dimension bortom våra mänskliga sinnen. På grund av internet och dagens avancerade teknik tycker vi oss ha visuell tillgång till det mesta. I och med detta projekt går Furbacken in i uppfinnarrollen. Han utgår från att filma naturmiljöer i extremnärbild.

Genom att förskjuta skalor, undvika igenkännbarhet och skapa en meditativt svävande kameraåkning ska platsens "osynliga"  laddning fångas. Under onsdag lunch på forskningsveckan kommer Oscar Furbacken demonstrera sin mikro-JIB, en portabel kamerakran på glidskena för mycket små åkningar.

Oscar Furbacken

 
Newly graduated Oscar Furbacken is showing part of his contribution to the ongoing project "The Photographer" initiated by Björn Larsson.

Furbacken studies how it is for a photographer to point his camera at the invisible. Ever since Galilei's telescope, mankind has developed optics and technique in it's desire to visualize that which the human eye cannot perceive… Through this project Furbacken is taking on the role of the
inventor. His starting point is filming nature in extreme close up.

Through the shifting of scales, avoiding recognition and creating a dreamy camera movement, the invisible presence is preserved. During wednesday lunch of the Research Week Oscar Furbacken will demonstrate his micro-JIB, a portable camera crane om glide track for very small movements.