Välkomna till den första dagen i föreläsningsserien om kropp, ekonomi och kunskapsregimer inom ramen för KU-projektet Protes, metafor och den obsoleta kroppen (2014) som drivs av Giorgio Giusti och Hedda Viå.

Tid och plats: fredag 17 oktober, kl 10.00 - 15.00, Föreläsningsal, plan 4, Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen.

Program:
10:00 - 11:00, Helena Tolvhed - Historiska perspektiv på kropp, idrott och ”hälsoism”.

11:00 - 12:00, Christina Jansson - Kunskapens kroppar - Maktfyllda dikotomier i födandets rum.

13:00 - 14:00, Kajsa Ekis Ekman - Kris, kropp och varufiering.

14:00 - 15:00, Ylva Habel - Re-analogisering - Att återvända till kroppen i en digital tid.

* Alla föreläsningar hålls på svenska.

Mer info om projektet:
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/334746656705906/

KKH: http://www.kkh.se/index.php/sv/forskningku/konstnaerligt-utvecklingsarbete/pagaende/2231-hedda-via

Hedda_V_obsolete© Giorgio Giusti och Hedda Viå