Unheimliche Verfalschungen

Av och med Marie Fahlin och Filippa Arrias

13 september kl. 19.00
15 september kl. 16.00

Weld, Norrtullsgatan 7
www.weld.se

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

I Unheimliche Verfalschungen utgår koreografen Marie Fahlin och konstnären Filippa Arrias ifrån idén om ett genom koreografi reproducerbart måleri.  Formen för detta presenteras i en iscensatt komposition som visas under två tillfällen.

Hur ser en målnings koreografi, notation, ut? Hur kan vi avläsa den för att återskapa den i ett rumsligt och expanderat rörelsespråk? Hur kan den målande, funktionella, gesten bli till en koreograferad rörelse? Hur kan koreografi utgöra basen för ett reproducerbart måleri?

Med utgångspunkt i ett urval av Hilma af Klints målningar ur serien Svanen undersöker Fahlin och Arrias olika förhållningssätt mellan koreografi och måleri. Svanen och dess symbolik i både måleri och koreografi utgör en uppbruten fond till arbetet i vilket Fahlin och Arrias förhåller sig fritt, associativt och idébaserat. Det är samtidigt ett försök att ompositionera och kontrastera kvinnans plats och position i vissa delar av action painting-traditionen och föreslå andra relationer.

Unheimliche Verfalschungen antar formen av en uppbruten seans och vi rör oss i terränger där automatisk koreografi, skrift och måleri varvas med koreograferade aktioner där aktörerna går in och ut ur olika iscensättningar av det ”okontrollerbaras” språk för att reproducera igenkännbara bilder i nya tolkningar – ett slags ”anden i glaset”-metafor om man så vill.

Unheimliche Verfalschungen är ett av delprojekten i det konstnärliga utvecklingsprojektet Unheimliche Verbindungen förlagt till Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Projektet består av ett antal delprojekt där ”das Unheimliche” och översättningar mellan konstarterna undersöks inom disciplinerna text, skulptur, musik, koreografi, måleri och video. och ska ses som ett utkast, en skiss, ett förslag.

unheimliche_montage

Läs mer i illustrerad pdf
 "Koreografiska förfalskningar" bloggrecension av Isabella Kalén