2014-11-14

Invigning av Johan Strandahls skulptur "Stationen" på Persbo Skulpturpark. Johan Strandahl är vår före detta masterstudent i fri konst. Vår Mejan Residents detta läsår - Jenny Yurshansky - är en av de ansvariga för skulpturparken och har arbetat med den här installationen.

Tid för invigningen: 15 november 2014, kl 15.00
Plats: Persbo Skulpturpark

Text från pressmeddelande:
"Skulpturen Stationen är en stockholmtunnelbanestation mitt i den uppländska landsbygden. Vad som visas i parken är slutet av en vision och början av en skulptur: Den monumentala skulpturen vibrerar mellan att vara ett dystopiskt resultat av en dröm om utveckling och infrastruktur, och de handfasta och symboliska kvaliteterna hos en skulptur.
 
Det är genom att återskapa det triviala som Strandahl härmar sig fram till mening. Vi känner igen hur han, med en slags outtröttlig suzuki-metod, och en upphetsad nyfikenhet undersöker hur världen är betingad. En ofrånkomlig och central fråga i konstnärens produktion är hur mycket en enda människa kan åstadkomma, och hur mycket en enda människa kan förstå av den konstruerade värld vi lever i. Han tillför genom sina nästintill maniska projekt ständigt nya perspektiv till olika företeelser som spänner mellan allt från global produktion till lokal öljäsning.

Med det uppmärksammade verket Kök ser vi hur han återproducerar ett helt ikeakök med alla byggstenar intill nästan varje liten molekyl; från att producera spånskivor till köksbänken, till att tillverka kaffekoppar i lera. Vid första anblicken kan detta ses som ett onödigt sisifosprojekt, men i själva verket är denna typ av undersökning nödvändig och följer sin egen logik. Det är genom att faktiskt bryta ner det vardagliga och banala för att sedan bygga upp det igen som Strandahl belyser trivialitetens komplexitet och djup.
 
Stationen är inte bara ett ode för världens visionära hybris utan också samtidigt en uppriktig betraktelse över människans förmåga och tro."

Läs mer om och hitta till Persbo Studios Skulpturpark här