Samtliga studerande på det 5-åriga programmet och masterprogrammet i fri konst har en handledande professor. Professorshandledningen sker både individuellt och i årskursblandade grupper.  

I  professorsgrupperna görs bland annat presentationer och redovisningar av de studerandes pågående konstnärliga arbeten och förs samtal om till exempel  teoretiska problemställningar, utställningar och aktuella samhällsfrågor.

Aktivt deltagande i dessa gruppmöten (minst fyra per termin) samt minst två individuella handledningssamtal med handledande professor är obligatoriskt.