Kurserna som presenteras i kurskatalogen nedan kan endast sökas av redan antagna studenter vid Kungl. Konsthögskolan.

Kurskatalog läsåret 2013/2014


_________________________________________________________________________________________________________

Performativ kritik

Performativ kritik är en fristående kurs på halvtid (30 hp) som vänder sig till yrkesverksamma konstnärliga utövare från alla konstarter, liksom till översättare, kritiker och estetiskt inriktade skribenter. Kursen har utvecklats i samarbete mellan Fria Seminariet för Litterär kritik, Kungl. Konsthögskolan och Stockholms dramatiska högskola.

Konstnärers, författares, musikers och skådespelares arbete syftar vanligen till att skapa konstverk, men de konstnärliga praktikerna kan också ses som kunskapsprocesser. Vad lär oss olika sätt att framföra en dikt eller en översättning, om dikten och översättningen? Hur förhåller sig det konstnärliga verket till det som den avbildar eller handlar om? Vad kan vi vidare lära av en filosofisk text genom att läsa stycken av texten i kör? Vad kan vi lära av ett historisk skeende, säg kårhusockupationen eller en interpellationsdebatt genom att iscensätta eller tonsätta dem? Vad kan vi förstå av budgetpropositionen genom att mima den eller av polisinstruktionen genom att pröva dess metriska förutsättningar?

Att interpretera ett musikstycke eller en pjäs, att teckna en kropp, att översätta, läsa eller skriva en dikt handlar om att pröva sig fram, kroppsligt och intellektuellt, tills det ”rätta sättet” infinner sig. En kritisk praktik, som i vissa avseende liknar, men som också avviker från vetenskaplig tolkning, utan att därför vara mindre sträng.

Syfte

Kursen PERFORMATIV KRITIK tar upp konstnärlig tolkning som kunskapsprocess, och framförandet som tolkningspraxis med syftet att lära sig reflektera över konstnärliga verksamheter som kunskapsprocesser.

Innehåll och upplägg

Kursen PERFORMATIV KRITIK som utvecklats i samarbete mellan Fria Seminariet för Litterär kritik, Kungl. Konsthögskolan och Stockholms dramatiska högskola ges nu för andra året. Den behandlar, prövar och utvecklar den konstnärliga tolkningens kunskapsvärden i teori och praktik. Det sker genom att odla ett gemensamt samtal kring konst och kunskap med utgångspunkt i kursdeltagarnas enskilda projekt, genom relevant litteratur och i dialog med de inbjudna föreläsarna.

Förutom de föreläsningar och seminarier som ges inom kursens ram, finns det även möjlighet att delta i kompletterande teoriundervisning samt andra föreläsningar som arrangeras av Fria Seminariet i Litterär kritik.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma konstnärliga utövare från alla konstarter, liksom till översättare, kritiker och estetiskt inriktade skribenter. Du som ansöker bör vara lika intresserad av att diskutera andras projekt och synpunkter, som att driva ditt eget, eftersom kursen till hög utsträckning vilar på samtalets grund.

Behörighet

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå, vilket innebär att ha en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne, eller ha motsvarande kunskaper.

Ansökan

Projektet kan vara alltifrån att skriva en essä, arbeta med en konceptuell frågeställning, till att med kropp, röst eller instrument konstnärligt tolka en text, ett fenomen eller objekt.

Ansökan består av en beskrivning av en projektidé omfattande en A4, C.V. samt referensmaterial (t.ex. bilder, video, text), samt examensbevis.

Sista ansökningsdag till läsåret 2014/15 är 1 april. Ansökan görs on-line på www.kkh.se.

Antagningsprocessen

Urvalet baserar sig på den sökandes projektansökan samt inskickat referensmaterial.

Anmälnings- och studieavgift

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildningen krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK och studieavgiften 295 244 SEK per läsår. För mer information om avgifter se här.

Kursansvarig

Magnus Jacobsson
Magnus är poet, dramatiker och kritiker, med mångårig erfarenhet från flera konstnärliga discipliner. För frågor kontakta This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Kursplan