2014-11-07

Våra före detta och nuvarande masterstudenter i fri konst har tilldelats Iaspis assistensstipendier, november 2014. 

Bildkonstnärsfonden fördelar årligen 20 assistentstipendier till bild- och formkonstnärer. Stipendiet gör det möjligt att under 5-10 månader arbeta som assistent till en mer erfaren kollega. 

Bland de utsedda finns följande:

Masterstudent i fri konst, åk 1
Gabriel Säll, ska assistera performancegruppen A Kassen i Danmark

F.d masterstudenter i fri konst
Mads Aarø, ska assistera bildkonstnären Mike Bouchet i USA och Tyskland
Nikolaj Cyon, ska assistera bildkonstnären Saadia Hussein i Sverige
Clara Gesang-Gottowt, ska assistera bildkonstnären Friederike Feldmanni Tyskland
Kristofer Hedberg, ska assistera bildkonstnärerna Bigert och Bergström i Sverige
Shida Shahabi, ska assistera bildkonstnären Åsa Stjerna i Sverige och Tyskland