2014-03-27

Vår f.d. masterstudent i fri konst Maria Jokitalo har tilldelats 2014 års Kirunastipendium.

Stipendiet delas årligen  ut av Kiruna kommun. Syftet med stipendiet är att göra kommunen mer känt inom konstnärskretsar som ett värdefullt och intressant motivområde. Dessutom vill man genom stipendiet också stimulera konstintresset i kommunen.

Utöver ett stipendium köper kommunen dessutom in konst av Maria Jokitalo. Senare i år kommer en konstutställning med Maria Jokitalos konst att anordnas i stadshuset.

Läs mer i Norrbottenskuriren