2013-09-26

Kungl. Konsthögskolans f.d. masterstudent i fri konst - Sofia Ekström - har tilldelats Aguélipriset 2013. 

Aguélipriset delas ut av förening Aguélimuseets Vänder till "en yngre konstnär som arbetar i Ivan Aguélis anda".

Läs mer på Aguélimuseets hemsida