2013-09-11

Vera Sjunnesson, som examinerades från masterprogrammet i fri konst 201,3 har tilldelats Startpoint prize 2013. Stort grattis!

Läs mer om priset på Startpoints hemsida