2013-03-12

Stort grattis Cajsa von Zeipel som tilldelats Carl-Axel Valéns stiftelse stipendium om 150 000 kr. Cajsa von Zeipel tog sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan 2010.

Stipendieutdelningen äger rum lördag den 23 mars kl. 13 på Eskilstuna konstmuseum, i samband med att Cajsa von Zeipels utställning invigs. Utställningen pågår till den 19 maj 2013.

Stiftelsens motivering
Carl Axel Valéns stiftelse har tilldelat konstnären Cajsa von Zeipel Peter Dahls stipendium, för att hon med sina storskaliga skulpturer ifrågasätter och blottlägger existerande samhälleliga fenomen.

Carl-Axel Valéns stiftelse delar ut fyra olika stipendier:
• Peter Dahls stipendium (måleri och/eller skulptur)
• Jordi Arkös stipendium (grafik)
• Åsa Bengtssons stipendium (textil)
• Erik Höglunds stipendium (glas och/eller metall)

Sedan 2006 har Carl-Axel Valéns stiftelse utsett 14 stipendiater.